درمان فشار خون

چیتاناژحاوی میزان قابل‌توجهی آلفالینولئیک است. این ماده به پاک‌سازی رگ‌های مسدود کمک می‌کند و مانع از سفت‌شدن چربی‌ها در عروق می‌شود‌.

مادۀ مفید دیگری نیز در پودر کتان وجود دارد: لیگنان. این ماده خاصیت رگ‌زدایی داشته و از رشد تومورها به‌واسطۀ تشکیل عروق خونی جلوگیری می‌کند.