سایر خواص چیتاناژ

چیتاناژ همچنین حاوی مقادیر زیادی فیتواستروژن گیاهی است. اثرات سلامت‌بخش این ماده روی سیستم قلبی‌عروقی و استخوان‌ها ثابت‌شده است. هم چنین با کمک به افزایش سطح استروژن در زنان یائسه، می‌تواند جایگزین مناسبی برای هورمون‌درمانی و رفع گرگرفتگی باشد.