قندخون

چیتاناژ سرشار از فیبر محلول و غیرمحلول است. فیبر محلول با حل‌شدن در آب، مادۀ ژل‌مانندی می‌سازد که به کاهش کلسترول و قند خون کمک می‌کند. و فیبر غیرمحلول در دستگاه گوارش حل می‌شود و حرکت مواد در این دستگاه را سرعت می‌دهد. به‌این‌ترتیب، مصرف آن موجب هضم و دفعِ بموقع می‌شود