با توجه به واقعیت و ضرورتهای این محصول مهم در ایران، اهداف بلند مدت این مجموعه در ارتباط تنگاتنگ با جایگاه این ماده غذایی در سبد مصرف تمامی افراد جامعه می‌باشد. سرانه مصرف سبوس برنج در حال حاضر در مقایسه با سایر كشورها بسیار بسیار پائین و ناچیز می‌باشد بنابراین اصلی‌ترین هدف مجموعه، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در عرصه آشنائی هرچه بیشتر مردم به اهمیت، فواید و مزایای این ماده غذائی می‌باشد.

تولید محصولات جدید از اهداف آینده شركت می‌باشد كه خود نیازمند همكاری و همیاری هموطنان و مسئولین عزیز می‌باشد.