با توجه به اینکه سبوس گندم محصول جانبی کارخانجات آرد سازی است و محصولات جانبی کارخانجات آردسازی غیرقابل مصرف انسان می باشد، خوراکی نیست و آلودگی دارد که متاسفانه همین نوع سبوس در بسته بندی های متنوع به بازار عرضه شده و مصرف آنها مشکل زاست. اینک کارخانه ناژوان گیاه با انجام فرآیندهای سالم سازی و با نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به تولید سبوس گندم خوراکی بصورت کاملا استریلیزه شده و بهداشتی نموده است که در تهیه و خرید سبوس گندم باید به این موضوع توجه داشت.