تسکین التهاب

مصرف سبوس برنج و بهبود بیماری‌های التهابی

دانشمندان شواهدی را ارائه داده‌اند که بیان می‌کند برنج سیاه (یک گونه‌ی کم شناخته شده ای از غلات که غذای اصلی یک سوم از جمعیت جهان نیز می‌باشد) می‌تواند به تسکین التهابات ناشی از آلرژی‌ها، آسم و دیگر بیماری‌ها کمک کند.

محققین در بررسی‌های خود فواید آشکار نشده‌ی متعددی را در مصرف سبوس برنج سیاه یافتند. سبوس، غلاف بیرونی غلات است که در طول فرایند تولید برنج سفید از برنج قهوه ای برداشته می‌شود. بررسی‌های آزمایشگاهی که در محیط سلولی انجام شدند نشان دادند، سبوس برنج سیاه، ترشح هورمون هیستامین را که موجب بروز التهابات می‌شود، متوقف می‌کند.

ماده فعال دیگری که در روغن برنج خودنمایی می‌کند، اریزانول است. این چربی فعال، امروزه به یکی از پرکاربردترین داروهای کاهش‌دهنده کلسترول خون تبدیل شده است.

در مطالعات جدید، محققین اثرات عصاره سبوس برنج را بر روی التهابات پوست در موش‌های آزمایشگاهی بررسی کردند. با تزریق این عصاره به موش‌ها، التهاب پوست آن‌ها در مقایسه با موش‌های گروه کنترل حدود 32 درصد کاهش یافته بود و همچنین تولید مواد دیگری در بدن که باعث افزایش التهاب می‌شدند نیز کاهش یافته بود. این یافته‌ها بیانگر ارزش ناشناخته‌ی سبوس برنج سیاه به عنوان یک ماده غذایی ضد التهاب و آنتی آلرژیک است و در ضمن این ماده به عنوان یک ماده درمانی در درمان و پیشگیری از التهابات مزمن موثر می‌باشد.

نتایج مطالعه اخیر اهمیت سبوس برنج بر تسکین التهابات ناشی از آلرژی را در آزمایشگاه نشان داده است.1 البته این اثر مفید توسط پژوهش های عملی ناژوان گیاه بر روی انسان نیز مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مثبت آن بالعیان مشاهده گردید.