حفظ رطوبت پوست

استفادۀ منظم از چیتاناژ باعث ترشح غدد طبیعی روغن در سطح بدن می‌شود و پوست را نرم می‌کند. روشن است که پوستِ دارای چربی طبیعی، دیرتر چین‌وچروک برمی‌دارد.